Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verrichtingen gegeven in de praktijk van NRT-Amsterdam.nl of op een andere locatie waar NRT-Amsterdam.nl haar diensten verleend op dat moment.

  1. Uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit gedeeld met derden.
  2. U kunt tot uiterlijk tot 24 uur voor de afspraak kosteloos annuleren. Annuleren kan worden gedaan met de link ‘Reservering Beheren’ in de email bevestiging van uw afspraak.
  3. De behandelingen van NRT-Amsterdam.nl zijn altijd bedoeld als supplement en niet als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorg verlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten.
  4. Betaling geschiedt contant ter plaatse, via het aanwezige PIN-apparaat, of via bankoverschrijving.
  5. NRT-Amsterdam.nl zal zich inspannen het resultaat te behalen, zoals dat is besproken. Garantie kan echter niet worden gegeven.
  6. NRT-Amsterdam.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade die mede zou kunnen zijn ontstaan door een gegeven behandeling, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de behandelaar.
  7. Voor schade ontstaan door een behandeling, die mede voortvloeit uit niet door cliënt genoemde symptomen, blessures of aandoeningen, is NRT-Amsterdam.nl nimmer aansprakelijk.
  8. NRT-Amsterdam.nl kan te allen tijde (verdere) behandeling staken, indien naar het oordeel van de behandelaar dit geboden is vanwege slechte hygiëne, of medische symptomen van een mogelijk besmettelijke aandoening.
  9. Heeft u klachten of opmerkingen, neem contact met ons op.